Základné info

Kazimírová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2645