Vedecká rada

Predsedníčka:
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.

Interní členovia:
Mgr. Ivana Daubnerová, PhD.
prof. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
RNDr. Juraj Koči, PhD.
Mgr. Marek Semelbauer, PhD.
Mgr. Radovan Václav, PhD.

Externí členovia:
Mgr. Ján Kautman (SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave)
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK)
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. (Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK)