Vedecká rada

Predsedníčka:
Mgr. Ivana Daubnerová, PhD.

Interní členovia:
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
Mgr. Radovan Václav, PhD.

Externí členovia:
Mgr. Ján Kautman (SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave)
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK)