Oddelenie molekulárnej fyziológie

Na našom oddelení pracujeme na identifikácii, expresii a funkcii neuropeptidov a ich receptorov u modelových druhov motýľov (Bombyx mori, Manduca sexta), mušky Drosophila melanogaster) a kliešťov (Ixodes, Rhipicephalus, Amblyomma, Hyalomma). Zaujímame sa hlavne o signálne dráhy, ktoré riadia rôzne typy správania a fyziologické funkcie dôležité pre normálny vývoj, zvliekanie kutikuly, metamorfózu a reprodukciu. Postupy molekulárnej biológie a bioinformatiku používame na identifikáciu génov a prekurzorov kódujúcich neuropeptidy a ich receptory z dostupných databáz našich modelových druhov. Bežne využívame metódy in situ hybridizácie a imunohistochémie spolu so svetelnou a konfokálnou mikroskopiou na identifikáciu a opis neurónov, neurohemálnych orgánov a endokrinných buniek, ktoré produkujú bioaktívne peptidy a proteíny. In situ hybridizácie a qRT-PCR používame na objasnenie expresie transkripčných faktorov a receptorov počas vývoja v cieľových orgánoch. Tiež sme vyvinuli rôzne biotesty a elektrofyziologické techniky na objasnenie mechanizmov účinku a fyziologických funkcií neuropeptidov in vitro. Pre lepšie porozumenie zložitých interakcií medzi hormónami a ich receptormi in vivo, používame techniky na dočasnú a genetickú transformáciu motýľa Bombyx. Na dočasnú transformáciu používame rekombinantný bakulovírusový expresný systém. Pre vytvorenie trvalých genetických linií bežne používame piggyBac vektory na vloženie rôznych génov a molekulárnych markerov do genómu Bombyx. Máme skúsenosti aj s rôznymi genetickými postupmi používanými u mušky (Drosophila), napr. CRISPR/Cas9 systém pre cielené mutácie špecifických génov. Tiež sme identifikovali a opísali zložitý regulačný systém spájajúci mozog so slinnými žľazami, črevom a reprodukčnými orgánmi kliešťov a vyvinuli sme RNAi postupy vhodné pre štúdium fyziologických pochodov počas cicania krvi a reprodukcie týchto dôležitých vektorov nebezpečných patogénov.

Vedúci oddelenia:
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Buchová, Emma Mgr.

interný doktorand
emma.buchova@savba.sk
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2630
Fečák, Michal

laborant
michal.fecak@gmail.com
Klöcklerová, Vanda Mgr., PhD.

vedecký pracovník
vanda.klocklerova@savba.sk
Koblišková, Andrea Mgr.

odborný pracovník vo vede
a.kobliskova@gmail.com
Kočí, Juraj RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
virukoci@savba.sk
Koči, Kamila RNDr., PhD.

vedecký pracovník
kamikoci@gmail.com
Littera, Pavol Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
littera@broz.sk
Marko, Šimon Mgr.

odborný pracovník vo vede
simonmarko08@gmail.com
Medla, Matej Mgr., PhD.

vedecký pracovník
matej.medla@savba.sk
Olšovský, Tomáš Ing., PhD.

vedecký pracovník
tomasolsovsky3@gmail.com
Roller, Ladislav Ing., PhD.

Riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Slovák, Mirko RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Mirko.Slovak@savba.sk 02/5930 2639
Sojka, Daniel RNDr., PhD.

vedecký pracovník
sojkadan@gmail.com
Theissová, Jozefína Mgr.

doktorand
theissovajozefina@gmail.com
Urbanová, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
veronika@paru.cas.cz
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.

vedúci oddelenia, vedúci vedecký pracovník
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2601