Publikácie

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BOROVSKÁ, Ivana – VOŘECHOVSKÝ, Igor – KRÁLOVIČOVÁ, Jana**. Alu RNA fold links splicing with signal recognition particle proteins. In Nucleic Acids Research, 2023, vol., no., p. [online ahead of print]. (2022: 14.9 – IF, Q1 – JCR, 8.234 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad500 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • CSANÁDY, Alexander** – STANKO, Michal. Contribution to the knowledge of fleas (Siphonaptera) in the nests of Micromys minutus and Muscardinus avellanarius in north-eastern Slovakia. In Biodiversity & Environment, 2023, vol. 15, no. 1, p. 20-24. ISSN 1338-080X. Dostupné na internete: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/32 (KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete – epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADFB
 • DIDYK, Yuliya**MANGOVÁ, Barbara – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Typ: ADDA
 • GÁLIKOVÁ, Martina**KLEPSATEL, Peter*. Endocrine control of glycogen and triacylglycerol breakdown in the fly model. In Seminars in Cell and Developmental Biology, 2023, vol. 138, p. 104-116. (2022: 7.3 – IF, Q1 – JCR, 2.197 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1084-9521. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2022.03.034 Typ: ADCA
 • HOI, Herbert – DAROLOVÁ, Alžbeta**KRIŠTOFÍK, Ján*. Slow song syllable rates provoke stronger male territorial responses in Eurasian Reed Warblers (Acrocephalus scirpaceus). In Journal of ornithology, 2023, vol. 164, pp. 193–202. (2022: 1.3 – IF, Q2 – JCR). ISSN 2193-7206. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10336-022-02021-z Typ: ADCA
 • KRASNOV, Boris R.** – KHOKHLOVA, Irina S. – KIEFER, M. – KIEFER, Daniel – LARESCHI, Marcela – MATTHEE, Sonja – SANCHES, Juliana P. – SHENBROT, Georgy I. – STANKO, Michal – MESCHT, Luther van der. Multi-site interaction turnover in flea–mammal networks from four continents: Application of zeta diversity concept and multi-site generalised dissimilarity modelling. In Ecological Entomology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.2 – IF, Q1 – JCR, 0.815 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0307-6946. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/een.13236 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GUN 80764 : National Research Foundation of South Africa. GUN 85718 : National Research Foundation (NRF) of South Africa. grant PICT2010-338 : Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. grant PIP 0146 : CONICET. grant UNLP N752 : Universidad Nacional de La Plata. Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation) Typ: ADCA
 • ROLLER, Ladislav**KOČIŠEK, Ján. A new species of Mesoneura (Hymenoptera, Tenthredinidae) associated with a xerothermic oak forest in the Western Carpathians, Slovakia. In Journal of Hymenoptera Research, 2023, vol. 95, p. 261–274. (2022: 1.3 – IF, Q3 – JCR, 0.495 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1070-9428. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/jhr.95.100689 Typ: ADCA
 • SENDI, HemenVRŠANSKÝ, Peter** – AZAR, Dany. Jordanian-Lebanese-Syrian cockroaches s.s. from Lower Cretaceous amber – Monograph. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6 1, p. 1447-1541. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
 • SLOBODNÍKOVÁ, Veronika** – HAMERLÍK, Ladislav – WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ M, Marta – SOCHULIAKOVÁ, Lucia – SZARŁOWICZ, Katarzyna – BUCZKÓ, Krisztina – CHAMUTIOVÁ, Tímea – SEDLAČKOVÁ PŘIDALOVÁ, Marcela – BITUŠÍK, Peter. Tracking Fish Introduction in a Mountain Lake over the Last 200 Years Using Chironomids, Diatoms, and Cladoceran Remains. In Water, 2023, vol. 15, no. 7, art. no. 1372. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.723 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15071372 Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter** – PÁLKOVÁ, Helena – VRŠANSKÁ, Lucia – KOUBOVÁ, Ivana – HINKELMAN, Jan*. Mesozoic origin‑delayed explosive radiation of the cockroach family Corydiidae Saussure, 1864. In Biologia, 2023, vol., no., 32 pp. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01279-1 Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** – ARISTOV, Daniil – HAIN, Miroslav – KÚDELOVÁ, Tatiana – KÚDELA, Matúš – METSCHER, Brian – PALKOVÁ, Helena – KÁČEROVÁ, Júlia – HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA