Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranovič, Alexander

technik, údržbár
alexander.baranovic@savba.sk 02/5930 2644, 0918 784 416
Boroš, Andrej

laborant
andrejboros5@gmail.com
Buchová, Emma Mgr.

interný doktorand
emma.buchova@savba.sk
Darolová, Alžbeta RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
alzbeta.darolova@savba.sk 02/5930 2619
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2630
Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Marketa.Derdakova@savba.sk 02/5930 2624
Didyk, Yuliya MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
yuliya.didyk@savba.sk 02/5930 2635
Drinková, Lýdia

majetkárka, pokladníčka
Lydia.Drinkova@savba.sk 02/5930 2606
Fečák, Michal

laborant
michal.fecak@gmail.com
Gáliková, Martina Mgr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatná vedecká pracovníčka
martina.galikova@savba.sk
Hamerlík, Ladislav prof. Ing., PhD.

vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
ladislav.hamerlik@umb.sk
Chvostáč, Michal Mgr., PhD.

vedecký pracovník
michal.chvostac@savba.sk 02/5930 2607
Kazimírová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Maria.Kazimirova@savba.sk 02/5930 2645
Klepsatel, Peter Mgr. et Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Klöcklerová, Vanda Mgr., PhD.

vedecký pracovník
vanda.klocklerova@savba.sk
Knoblochová, Diana Mgr.

interný doktorand
d.knoblochova@gmail.com
Koblišková, Andrea Mgr.

odborný pracovník vo vede
a.kobliskova@gmail.com
Kočí, Juraj RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
virukoci@savba.sk
Koči, Kamila RNDr., PhD.

vedecký pracovník
kamikoci@gmail.com
Kokavec, Igor Mgr., PhD.

vedecký pracovník
igor.kokavec@savba.sk 02/5930 2612
Kosa, Daniel

laboratórny pracovník
daniel.kosa@savba.sk 02/59302614
Krištofík, Ján RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Jan.Kristofik@savba.sk 02/5930 2616
Kušnírová, Jana

sekretárka
jana.kusnirova@savba.sk 02/5930 2602
Lindorová, Mária Bc., Ing.

civilná ochrana
lindorova@zoznam.sk
Littera, Pavol Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
littera@broz.sk
Majzlan, Oto Prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
oto.majzlan@uniba.sk
Mangová, Barbara Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
barbara.mangova@savba.sk 02/5930 2635
Marko, Šimon Mgr.

odborný pracovník vo vede
simonmarko08@gmail.com
Mašán, Peter RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Masan@savba.sk 02/5930 2620
Medla, Matej Mgr., PhD.

vedecký pracovník
matej.medla@savba.sk
Michalková, Veronika Mgr., Ph.D.

samostatný vedecký pracovník
Veronika.Michalkova@savba.sk
Navara, Tomáš RNDr., PhD.

vedecký pracovník
tomas.navara@savba.sk
Olšovský, Tomáš Ing., PhD.

vedecký pracovník
tomasolsovsky3@gmail.com
Pelikánová, Zuzana

upratovačka
nikinka12358@gmail.com 02/5930 2134
Práznovská, Dagmar Mgr.

personalistka, mzdárka
Dagmar.Praznovska@savba.sk 02/5930 2605
Procházka, Emanuel Mgr., PhD.

vedecký pracovník
emanuel.prochazka@savba.sk 02/5930 2647
Prokop, Pavol prof. PaedDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Pavol.Prokop@savba.sk 02/5930 2621
Purgatová, Slávka Mgr.

interný doktorand
slavka.purgatova@savba.sk
Rajská, Petra Mgr., PhD.

technik
petra.rajska@savba.sk
Roller, Ladislav Ing., PhD.

Riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Rusňáková Tarageľová, Veronika Mgr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Veronika.Taragelova@savba.sk 02/5930 2649
Samay, Ján Mgr.

interný doktorand
jan.samay.ml@gmail.com
Selyemová, Diana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Diana.Zelinkova@savba.sk 02/5930 2649
Semelbauer, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Marek.Semelbauer@savba.sk
Sendi, Hemen Mgr., PhD.

vedecký pracovník
hemen.sendi@savba.sk
Sitarčíková, Danka Ing.

vedúca ekonomického oddelenia
danka.sitarcikova@savba.sk 02/5930 2603
Slovák, Mirko RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Mirko.Slovak@savba.sk 02/5930 2639
Sojka, Daniel RNDr., PhD.

vedecký pracovník
sojkadan@gmail.com
Stanko, Michal doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
stankom@saske.sk 055/6325 326
Šujanová, Alžbeta Mgr., PhD.

vedecký pracovník
alzbeta.sujanova@savba.sk
Takáč, Peter RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Takac@savba.sk 02/5930 2642
Theissová, Jozefína Mgr.

doktorand
theissovajozefina@gmail.com
Urbanová, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
veronika@paru.cas.cz
Václav, Radovan Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Radovan.Vaclav@savba.sk 02/5930 2625
Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Lubomir.Vidlicka@savba.sk 02/5930 2640
Vráblová, Eva

účtovníčka
eva.vrablova@savba.sk 02/5930 2604
Vršanský, Peter Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Vrsansky@savba.sk
Yadav, Sanjay Ramnarayan Mgr.

doktorand, Plán obnovy
sanjay.yadav@savba.sk
Zhovnerchuk, Olha Mgr., PhD.

vedecký pracovník
olha.zhovnerchuk@savba.sk
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.

vedúci oddelenia, vedúci vedecký pracovník
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2601