Oddelenie medicínskej zoológie

Činnosť Oddelenia medicínskej zoológie je orientovaná do niekoľkých oblastí, pričom sa zameriava najmä na výskum vzťahov hostiteľ – parazit – patogén. Významným okruhom je štúdium ekológie kliešťov a kliešťami prenášaných patogénov. Analyzovaná a hodnotená je genetická variabilita patogénov (najmä rodov Borrelia, Anaplasma, Babesia, Francisella a Neoehrlichia) z rôznych biologických zdrojov a geografických oblastí. Časť výskumov je zameraná na štúdium stavovcov ako rezervoárových hostiteľov vektormi prenášaných zoonóz. Jedným z cieľov výskumu členov oddelenia je aj pochopenie ekologických a evolučných príčin vnútro- a medzi-druhovej variability vo vzťahoch medzi hostiteľmi a parazitmi. Pracovníci oddelenia v minulosti úspešne riešili a riešia viaceré domáce a medzinárodne projekty (Vega, APVV, štrukturálne fondy), bilaterálnu spoluprácu (hlavne s Českou republikou a Španielskom) ako aj medzinárodný 6. a 7. rámcový projekt Európskej únie (Eden, Edennext).

V rámci nášho výskumu ponúkame službu pre verejnosť, ktorou je vyšetrenie kliešťa na prítomnosť patogénov (borélií, anaplaziem, rickettsií a babézií), odobraného z človeka i zvieraťa. Vyšetrenie na prítomnosť kliešťovej encefalitídy pripravujeme. Identifikáciu kliešťa a jeho vývinového štádia robíme bezplatne.

Okrem toho sme pre Vás pripravili užitočné rady a praktický prehľad o kliešťoch v časti Spoznajte kliešte.

Vedúca oddelenia:
Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Marketa.Derdakova@savba.sk 02/5930 2624
Didyk, Yuliya MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
yuliya.didyk@savba.sk 02/5930 2635
Chvostáč, Michal Mgr., PhD.

vedecký pracovník
michal.chvostac@savba.sk 02/5930 2607
Kazimírová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Maria.Kazimirova@savba.sk 02/5930 2645
Mangová, Barbara Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
barbara.mangova@savba.sk 02/5930 2635
Purgatová, Slávka Mgr.

interný doktorand
slavka.purgatova@savba.sk
Rajská, Petra Mgr., PhD.

technik
petra.rajska@savba.sk
Rusňáková Tarageľová, Veronika Mgr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Veronika.Taragelova@savba.sk 02/5930 2649
Selyemová, Diana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Diana.Zelinkova@savba.sk 02/5930 2649
Stanko, Michal doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
stankom@saske.sk 055/6325 326
Šujanová, Alžbeta Mgr., PhD.

vedecký pracovník
alzbeta.sujanova@savba.sk
Zhovnerchuk, Olha Mgr., PhD.

vedecký pracovník
olha.zhovnerchuk@savba.sk