Organizačná štruktúra

Riaditeľ:
Ing. Ladislav Roller, PhD.

Prvý zástupca riaditeľa:
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

Druhý zástupca riaditeľa:
 

Vedecký tajomník:
Mgr. Igor Kokavec, PhD.