Organizačná štruktúra

Riaditeľ:
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Prvý zástupca riaditeľa:
Ing. Ladislav Roller, PhD.

Druhý zástupca riaditeľa:
Mgr. Martina Gáliková, PhD.

Vedecký tajomník:
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.