Oddelenie systematiky živočíchov

Oddelenie systematiky živočíchov sa venuje systematike a taxonómii rôznych skupín hmyzu, ako i aplikovanému výskumu hlavne s výstupom do poľnohospodárskej, lekárskej a environmentálnej praxe.

Systematika a taxonómia
– Blattaria, Diptera, Coleoptera, Neuroptera …

Metóda sterilného hmyzu – redukcia počtu múch tse-tse
– zlepšenie chovných kolónií pri masovom chove viacerých druhov múch tse-tse (Glossina sp.)
– optimalizácia sterilizácie dochovaných samčekov múch tse-tse
– zabezpečenie školení pre štipendistov venujúcich sa chovom múch tse-tse v Afrike
– zabezpečenie konkurencieschopnosti sterilizovaných samčekov voči v prírode žijúcim jedincom (hlavne letové schopnosti)
– analýza účinkov rôznych antibiotík a kvasinkových extraktov na črevných symbiontov a ich vplyv na celkovú plodnosť múch tse-tse.

Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej
– vývoj ekologických metód pre elimináciu bodavky stajňovej (Stomoxys calcitrans) a muchy domácej (Musca domestica) v podmienkach poľnohospodárskych podnikov na Slovensku

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Majzlan, Oto Prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
oto.majzlan@uniba.sk
Procházka, Emanuel Mgr., PhD.

vedecký pracovník
emanuel.prochazka@savba.sk 02/5930 2647
Samay, Ján Mgr.

interný doktorand
jan.samay.ml@gmail.com
Semelbauer, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Marek.Semelbauer@savba.sk
Sendi, Hemen Mgr., PhD.

vedecký pracovník
hemen.sendi@savba.sk
Takáč, Peter RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Takac@savba.sk 02/5930 2642
Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Lubomir.Vidlicka@savba.sk 02/5930 2640
Vršanský, Peter Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Peter.Vrsansky@savba.sk