Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie zabezpečuje plynulý chod Ústavu zoológie SAV, v. v. i po ekonomickej, administratívnej a technickej stránke.

Vedúca Ekonomického oddelenia:
Ing. Danka Sitarčíková
 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranovič, Alexander

technik, údržbár
alexander.baranovic@savba.sk 02/5930 2644, 0918 784 416
Drinková, Lýdia

majetkárka, pokladníčka
Lydia.Drinkova@savba.sk 02/5930 2606
Haris, Pavol

Kušnírová, Jana

sekretárka
jana.kusnirova@savba.sk 02/5930 2602
Lindorová, Mária Bc., Ing.

civilná ochrana
lindorova@zoznam.sk
Pelikánová, Zuzana

upratovačka
nikinka12358@gmail.com 02/5930 2134
Práznovská, Dagmar Mgr.

personalistka, mzdárka
Dagmar.Praznovska@savba.sk 02/5930 2605
Sitarčíková, Danka Ing.

vedúca ekonomického oddelenia
danka.sitarcikova@savba.sk 02/5930 2603
Vráblová, Eva

účtovníčka
eva.vrablova@savba.sk 02/5930 2604