SASPRO 2

Program:
Registračné číslo projektu: 1175/01/02
Zodpovedný riešiteľ (hosťujúci vedec): Mgr. Veronika Michalková, Ph.D.
Doba trvania projektu: 1.2.2022 – 31.1.2025
Názov projektu: Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch
Názov projektu v AJ: Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies
Popis projektu: Neuropeptidy hrajú kľúčovú úlohu vo všetkých fyziologických procesoch, ale málo je známe o ich identite, expresii a funkcii vo vektoroch patogénov, ako sú muchy tse-tse. Dekódovanie genómu tsetse bolo veľkým krokom správnym smerom k nájdeniu nových perspektívnych cieľových génov pre biologickú kontrolu a neuropeptidy môžu byť hlavným bodom kontroly populácií tsetse a zároveň eradikácie trypanozomiázy. Sú tiež veľmi sľubnými cieľmi pre vývoj nových insekticídov bezpečných pre životné prostredie, pretože regulujú všetky kľúčové procesy muchy tse-tse. Zasahovanie do správneho fungovania neuropeptidov nám môže umožniť znížiť kondíciu muchy a tým zmenšiť populáciu. 39 neuropeptidových génov a 43 receptorových génov už bolo anotovaných v šiestich genómoch druhu Glossina a budúce odhalenie neuropeptidových systémov muchy tsetse nepochybne prispeje k lepšiemu pochopeniu jej celkovej biológie.

Projekt bol ukončený k 30.6.2023.