Podujatia


XV. Slovenské a české parazitologické dni – PARADNI24

V dňoch 13.-17. mája 2024 sa konala jubilejná parazitologická konferencia pod záštitou Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologickej spoločnosti, Ústavu zoológie SAV, v. v. i. a Parazitologického ústavu SAV, v. v. i.. Konferencia prebehla v krásnom prostredí neďaleko Topoľčian – Tesáre – Nové Mlyny a zúčastnilo sa jej 79 vedeckých pracovníkov a doktorandov z deviatich krajín – Slovensko, Česko, Ukrajina, Litva, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko a USA.

Počas troch dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky buď formou prednášok alebo vývesiek. Na konferenciu boli pozvaní traja hostia, ktorí prezentovali nielen svoje výsledky, ale aj nové trendy výskumu v odbore. Prvou pozvanou účastníčkou bola Dr. Lorenza Beati, ktorá je kurátorkou U.S. National Tick Collection – Institute for Coastal Plain Science a zároveň profesorkou na Katedre biológie na Georgia Southern University v USA, ktorá rozprávala o populačnej genetike kliešťov. Druhou pozvanou hostkou bola Dr. Carolina R.F. Chagas z Nature research centre vo Vilniuse, ktorá sa venuje výskumu krvných parazitov. Tretím hosťom bol Dr. Vitaliy A. Kharchenko, vedúci Oddelenia parazitológie, zároveň riaditeľ Ústavu zoológie I. I. Schmalhausena Národnej akadémie vied Ukrajiny, ktorý sa podelil o jeho výskum črevných parazitov.

Prednáškové dni boli rozdelené na viaceré sekcie, ktoré boli zamerané na protozoológiu, parazity rýb, parazitické červy, epidemiológiu a diagnostiku, hostiteľsko-parazitické vzťahy a taxonómiu, ekológiu, distribúciu, fyziológiu a endokrinológiu kliešťov.

Konferencie sa zúčastnili aj viacerí PhD študenti, ktorí prezentovali svoj výskum a boli hodnotení v študentskej súťaži o najlepšiu prednášku a najlepšiu vývesku. Spolu bolo odovzdaných šesť cien veľmi talentovaným študentom, ktorých výskum posúva hranice parazitológie.

Konferencia je už tradičným spojením kvalitnej slovenskej a českej vedy a v poslednej dobe sa teší záujmu aj účastníkov za hranicami týchto dvoch krajín.

Dovidenia na ďalšej konferencii!

Spracovala:
Alžbeta Šujanová, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Galéria podujatia:
https://photos.app.goo.gl/47SPaM1gbALLi92fA

Spoločná fotografia účastníkov podujatia
(Pre väčší obrázok kliknite sem.)