Štipendium Ukrajina

Kód projektu:

09I03-03-V01-00022

Zodpovedný riešiteľ (hosťujúci vedec):

Olha V. Zhovnerchuk, PhD.

Doba trvania projektu:

1.9.2022 – 29.2.2024

Názov projektu:

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR – Zmluva č. 890/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov investície:

Investícia 3: Excelentná veda

Názov vykonávateľa:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Opis projektu:

Tetranychidné roztoče (Acari, Tetranychidae) sú rozšírenou skupinou mikroskopických fytofágov. Niektoré z nich môžu spôsobiť značné škody v poľnohospodárstve a okrasnom záhradníctve. V podmienkach, umožňujúcich ich rozmnožovanie a vzhľadom na ich vysokú plodnosť a rýchlu zmenu generácií môžu tetranychidné roztoče, ktoré sa živia rastlinnou šťavou, ohrozovať zeleň a viesť k strate ich dekoratívnej hodnoty, zníženiu výnosov a dokonca k smrti rastlín. Relevantnosť štúdií tetranychidných roztočov súvisí s praktickým významom skupiny bylinožravých roztočov a potrebou analyzovať stav skupiny pod vplyvom meniacich sa klimatických faktorov. Svetoznámy elektronický zdroj Spider Mites Web (Alain Migeon, Elodie Nouguier, Franck Dorkeld (2011): komplexná databáza pre Tetranychidae. Trends in Acarology: 557-560) uvádza len 7 druhov tetranychidných roztočov pre Slovensko.
Preto v prvom rade plánujeme rozšíriť naše poznatky o biodiverzite tetranychidných roztočov Slovenska (v niektorých miestnych prírodných a antropogénnych územiach) o detekciu a monitorovanie najškodlivejších druhov v tejto oblasti.
Plánujeme tiež komplexnú identifikáciu niektorých jedincov patriacich do skupiny „druhov carpini“ (rod Eotetranychus), aby sme odhalili nomenklatúru tejto skupiny, revíziou druhov prostredníctvom integračného prístupu, pomocou morfológie, molekulárnych údajov a hostiteľských rastlín zo vzoriek odobratých v pomerne veľkej geografickej oblasti v Európe. V dôsledku toho, by sme mali byť schopní poskytnúť revíziu tejto skupiny druhov, na základe spoľahlivých morfologických znakov pre každý druh. Získané výsledky sa stanú základom pre budúci medzinárodný a koordinovaný výskum tetranychidných roztočov.