Čo prenášajú?

Čo kliešte prenášajú?

Patogénne mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolávať ochorenia:
  • vírusy (vírus kliešťovej encefalitídy)
  • baktérie (borélia, anaplasma, rickettsia)
  • prvoky (babézia)

Aké druhy kliešťov môžu byť nebezpečné pre človeka a zvieratá?

  • kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) – najbežnejší druh kliešťa v Európe
  • pijak lužný (Dermacentor reticulatus)
  • pijak stepný (Dermacentor marginatus)

Kliešť obyčajný (obrázok vľavo) a pijak lužný (obrázok vpravo). Na obrázku je vždy pár samičky a samčeka.

Ďalšie informácie

nájdete aj v našom letáku.