Dozorná rada

Predseda:
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Členovia:
prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
Ing. Veronika Púčiková