Etická komisia

Predsedníčka:
Mgr. Martina Gáliková, PhD.

Členovia:
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
Mgr. Peter Klepsatel, PhD.
Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD.
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.