MVTS projekty

Program:

MVTS – excelentný výskum

Registračné číslo projektu:

SoE/2019/772/Steroid FLY

Zodpovedný riešiteľ (hosťujúci vedec):

Mgr. Martina Gáliková, PhD.

Doba trvania projektu:

20.5.2019 – 19.5.2022

Názov projektu:

Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov

Názov projektu v AJ:

Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones

Popis projektu:

Cieľom tohto projektu je zaviesť vínnu mušku Drosophila melanogaster ako nový modelový systém pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov. U ľudí tieto hormóny nielen rozmnožovanie, ale taktiež metabolizmus; pokles v ich produkcii v dôsledku starnutia, menopauzy či gonadoktémie zvyšuje riziko obezity i inzulínovej rezistencie. Moje pilotné experimenty ukázali že podobné metabolické funkcie sú zachované aj u hormónov produkovaných pohlavnými žľazami drozofily. Drozofila je populárnym bezstavovčím modelom pre štúdium obezity spôsobenej vysokokalorickou stravou i genetickými predispozíciami. Gonády drozofily produkujú steroidné hormóny, ekdysteroidy, ktoré regulujú nielen reprodukciu, ale ako ukázali moje pilotné experimenty, taktiež chránia pred obezitou a poruchami inzulínovej signalizácie. Cieľom tohto projektu je odhaliť molekulárny mechanizmus ktorým steroidné hormóny regulujú množstvo telesného tuku. Výsledky projektu sú teda zaujímavé nielen z hľadiska základného výskumu, ale aj z biomedicínskej perspektívy.