Aktuality


OZNÁMENIE O KONANÍ VOĽBY RIADITEĽA / RIADITEĽKY ÚSTAVU ZOOLÓGIE SAV, v. v. i.

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Ústavu zoológie SAV, v. v. i. .

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 31.8.2023 na adresu Personálneho referátu Úradu Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií v priloženom dokumente.

POZVÁNKA

Správna rada Ústavu zoológie SAV, v. v. i. Vás pozýva na stretnutie oprávnených voličov

pri zasadnutí výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Ústavu zoológie SAV, v. v. i. .

Súčasťou stretnutia bude aj vyjadrenie oprávnených voličov ku kandidátovi tajným hlasovaním.

Stretnutie sa bude konať

dňa 29. septembra 2023 (piatok) o 14:00 hod.

v zasadacej miestnosti Ústavu zoológie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Do výberového konania sa v termíne prihlásil uchádzač, ktorý splnil podmienky: Ing. Ladislav Roller, PhD. .

Príloha: ZOZNAM OPRÁVNENÝCH VOLIČOV