Publikačná činnosť

Kazimírová, Mária

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – KAZIMÍROVÁ, Mária**. Discovery of the Role of Tick Salivary Glands in Enhancement of Virus Transmission-Beginning of an Exciting Story. In Pathogens, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 334. (2022: 3.7 – IF, Q2 – JCR, 0.807 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens12020334 (VEGA 2/0108/22 : Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov) Typ: ADMA
  • BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – DŽUBARA, Jozef – NOVOTOVÁ, Marta – LABUDOVÁ, Martina – KAZIMÍROVÁ, Mária. The Role of the Skin Structural Cells in the Tick-borne Encephalitis Virus Infection : P35. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
  • KAZIMÍROVÁ, Mária**MAHRÍKOVÁ, LenkaHAMŠÍKOVÁ, ZuzanaSTANKO, Michal** – GOLOVCHENKO, M. – RUDENKO, Natalia. Spatial and Temporal Variability in Prevalence Rates of Members of the Borrelia burgdorferi Species Complex in Ixodes ricinus Ticks in Urban, Agricultural and Sylvatic Habitats in Slovakia. In Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 7, art. no. 1666. (2022: 4.5 – IF, Q2 – JCR, 0.909 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071666 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe) Typ: ADMA
  • KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – MANGOVÁ, Barbara – PURGATOVÁ, Slávka – DIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, Mária**. Molecular characterisation of three Ixodes (Pholeoixodes) species (Ixodida, Ixodidae) and the first record of Ixodes (Pholeoixodes) kaiseri from Slovakia. In Zookeys, 2023, vol. 1158, no., p. 147–162. (2022: 1.3 – IF, Q2 – JCR, 0.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1313-2989. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/zookeys.1158.101936 Typ: ADCA
  • PURGATOVÁ, Slávka – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – SELYEMOVÁ, DianaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, MáriaMANGOVÁ, Barbara. Sympatric occurrence of five exophilic tick species in the Levice region (southwestern Slovakia) and their infection with tick-borne pathogens. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023 / Abstract book, poster no., p 25, p. 66. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: AFK
  • RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, Diana – KOČI, Juraj – CHVOSTÁČ, MichalMANGOVÁ, BarbaraDIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, MáriaMAHRÍKOVÁ, Lenka – KOLENČÍK, S. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Two decades of research on Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence and genetic variability in questing Ixodes ricinus ticks in Slovakia : P21. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
  • VRŠANSKÝ, Peter** – KAZIMÍROVÁ, Mária. Cockroaches in time-315 million years of ecosystem challenges. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1425-1427. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01383-w Typ: ADDA