Základné info

Hamerlík, Ladislav prof.doc. Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník