Základné info

Hamerlík, Ladislav doc. Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník