Projektová činnosť

Národné

Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Hamerlík Ladislav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025