Publikačná činnosť

Hamerlík, Ladislav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BITUŠÍK, Peter – CHAMUTIOVÁ, Tímea – VIDHYA, Marina** – HORÁČKOVÁ, Šárka – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŽATKOVÁ, Lucia – HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 1.9 – IF, Q3 – JCR, 0.79 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
  • DOČKALOVÁ, Kateřina** – STUCHLÍK, E. – HAMERLÍK, Ladislav – BITUŠÍK, Peter – TUREK, Jan – SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – LACKNER, R. – DVORAK – KOPACEK, J. – TÁTOSOVÁ, Jolana – CAMARERO, L. – FUREDER, Leopold – VONDRAK, Daniel. Cold mountain stream chironomids (Diptera) of the genus Diamesa indicate both historical and recent climate change. In Environmental entomology, 2024, vol. 53, iss._, p. (2023: 1.8 – IF, Q2 – JCR, 0.682 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0046-225X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/ee/nvae052 Typ: ADCA
  • DVOŘÁK, Martin – DITTMANN, Isabel L. – PEDRINI-MARTHA, Veronika – HAMERLÍK, Ladislav – BITUŠÍK, Peter – STUCHLÍK, E. – VONDRAK, Daniel – FUEREDER, Leopold – LACKNER, R.**. Molecular and morphological characterisation of larvae of the genus Diamesa Meigen, 1835 (Diptera: Chironomidae) in Alpine streams (Ötztal Alps, Austria). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 2, article Number: e0298367, _ pp. (2023: 2.9 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298367 Typ: ADMA
  • JAMBROVIĆ, Martina – HAMERLÍK, Ladislav – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – ŽATKOVÁ, Lucia – MILOVSKÝ, Rastislav – STAREK, Dušan – DOBRÍKOVÁ, D – BITUŠÍK, Peter. Subfossil chironomids of a Holocene sediment record from a mountain lake (High Tatra Mts., Slovakia). In 15th International Deadheads Workshop : Abstracts. – Niš : Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 2024, p. 3. (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. APVV-20-0358 : TAMARA – Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát. Pre-Symposium workshop) Typ: GII
  • HAMERLÍK, Ladislav – NOVIKMEC, Milan – SLOBODNÍKOVÁ, Veronika – VESELSKÁ, Marta – BITUŠÍK, Peter – SVITOK, Marek**. Diversity and distribution of chironomids in Central European ponds. In Ecology and Evolution, 2024, vol. 14, issue 5, article number e11354, p. (2023: 2.3 – IF, Q2 – JCR, 0.864 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ece3.11354 Typ: ADCA
  • SZABÓ, Z.** – BUCZKÓ, Krisztina – KORPONAI, Janos L. – LUOTO, Tomi – BEGY, Róbert-Csaba – HALIUC, Artitina – VERES, Daniel – HAMERLÍK, Ladislav – CSORBA, Réka – ZSIGMOND, Andreea Rebeka – DARABOS, Gabriella – MÉHES, Nikoletta – KÖVÉR, Csilla – MAGYARI, Enikő Katalin**. Two chironomid-inferred mean July air temperature reconstructions in the South Carpathian Mountains over the last 2000 years. In Holocene, 2024, vol. 34, iss. 7, p. 987–1004. (2023: 1.6 – IF, Q3 – JCR, 0.779 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836241236353 Typ: ADCA