Základné info

Šujanová, Alžbeta Mgr., PhD.

Mladý vedecký pracovník