Publikačná činnosť

Šujanová, Alžbeta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • CHRAPPOVÁ, Eva – ŠUJANOVÁ, Alžbeta – TIBENSKÝ, Matúš – MATEJKA, Martin. Krvné parazity radu Haemosporida (krvinkovky) a ich možný vplyv na fyziologický stres u vtákov. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 181-185. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • SELYEMOVÁ, DianaMTIEROVÁ, ZuzanaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaCHVOSTÁČ, MichalMANGOVÁ, BarbaraDIDYK, Yuliya – ŠPITÁLSKA, Eva – ŠUJANOVÁ, AlžbetaVÁCLAV, RadovanDERDÁKOVÁ, Markéta. Involvement of birds in the circulation of wide range of tick-borne pathogens : P41. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 82. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
  • ŠUJANOVÁ, AlžbetaČUŽIOVÁ, Z.VÁCLAV, Radovan**. The Infection Rate of Bird-Feeding Ixodes ricinus Ticks with Borrelia garinii and B. valaisiana Varies with Host Haemosporidian Infection Status. In Microorganisms, 2023, vol. 11, iss. 1, p. 60, 18 pp. (2022: 4.5 – IF, Q2 – JCR, 0.909 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms11010060 Typ: ADMA