Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
 • BITUŠÍK, Peter – CHAMUTIOVÁ, Tímea – VIDHYA, Marina** – HORÁČKOVÁ, Šárka – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŽATKOVÁ, Lucia – HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 0.79 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika – STANKO, Michal – SPRONG, Heinz – KOHL, Robert – ZUBRIKOVÁ, Dana – VARGOVÁ, Lucia – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) and Tick-Borne Pathogens in Ticks with Sympatric Occurrence (and Different Activities) in the Slovak Karst National Park (Slovakia), Central Europe. In Pathogens, 2024, vol. 13, no.5, art. no. 385. (2023: 0.843 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens13050385 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete – epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
 • CASTILLO-HUITRON, Nathalia M.** – NARANJO, Eduardo J. – SANTOS-FITA, Didac – PENAHERRERA-AGUIRRE, Mateo – PROKOP, Pavol – CISNEROS, Rodrigo – GALLEGOS, Silvia Vaca – JEŽOVÁ, Zuzana. Influence of human emotions on conservation attitudes toward relevant wildlife species in El Triunfo Biosphere Reserve, Mexico. In Biodiversity and Conservation, 2024, vol., iss., p. (2023: 0.954 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-024-02863-4 Typ: ADCA
 • DAROLOVÁ, Alžbeta**KRIŠTOFÍK, Ján – RUBÁČOVÁ, Lucia – KNAUER, Felix – HOI, Herbert. Is syllable repetitions a song parameter important for male-male interactions in Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)? In Biologia, 2024, vol. 79, iss. 5, p. 1451 – 1459. (2023: 0.361 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01636-2 Typ: ADDA
 • DVOŘÁK, Martin – DITTMANN, Isabel L. – PEDRINI-MARTHA, Veronika – HAMERLÍK, Ladislav – BITUŠÍK, Peter – STUCHLÍK, E. – VONDRAK, Daniel – FUEREDER, Leopold – LACKNER, R.**. Molecular and morphological characterisation of larvae of the genus Diamesa Meigen, 1835 (Diptera: Chironomidae) in Alpine streams (Ötztal Alps, Austria). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 2, article Number: e0298367, _ pp. (2023: 0.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298367 Typ: ADMA
 • HARIS, A. – VIDLIČKA, ĽubomírMAJZLAN, OtoROLLER, Ladislav**. Effectiveness of Malaise trap and sweep net sampling in sawfly research (Hymenoptera: Symphyta). In Biologia, 2024, vol. 79, iss., p. (2023: 0.361 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01651-3 Typ: ADDA
 • CHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – MARGOS, G. – HEPNER, S. – DIDYK, Yuliya – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – FINGERLE, V. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
 • LIPTÁK, Boris** – KOUBA, Antonín – PATOKA, Jiří – PROKOP, Pavol. Biological invasions and invasive species in freshwaters: perception of the general public. In Human dimensions of wildlife, 2024, vol.29, no.1, p. 48–63. (2023: 0.816 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1087-1209. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10871209.2023.2177779 Typ: ADCA
 • LITAVSKÝ, Juraj – PROKOP, Pavol**. Coverings on Pitfall Traps Influence the Abundance of Ground-Dwelling Arthropods. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, iss. 1, art. no.19. (2023: 0.585 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16010019 Typ: ADCA
 • MINICHOVÁ, Lenka – SLOBODNÍK, Vladimír – SLOBODNÍK, R. – OLEKŠÁK, M. – HAMŠÍKOVÁ, Zuzana – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 2, art. no. 121. (2023: 0.585 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16020121 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol. Urban environment decreases pollinator availability, fertility, and prolongs anthesis in the field bindweed (Convolvulus arvensis Linnaeus, 1753). In Plant Signaling & Behavior, 2024, vol. 19, iss. 1, art. number: 2325225. (2023: 0.725 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1559-2316. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15592324.2024.2325225 (Vega č. 1/0007/21 : Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí. APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all – DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol – FANČOVIČOVÁ, Jana. A positive presentation of wolves affects the explicit and implicit attitudes of schoolchildren towards them. In International Journal of Science Education, 2024, vol., iss., p. (2023: 0.965 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0950-0693. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2327272 Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol** – JEZOVA, Zuzana. No Evidence for the Sensory Trap Hypothesis during Courtship in the Gift-Giving Spider Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae). In Acta Zoologica Bulgarica, 2024, vol. 76, iss. 1, p. ISSN 0324-0770. Typ: ADMA
 • HAMERLÍK, Ladislav – NOVIKMEC, Milan – SLOBODNÍKOVÁ, Veronika – VESELSKÁ, Marta – BITUŠÍK, Peter – SVITOK, Marek**. Diversity and distribution of chironomids in Central European ponds. In Ecology and Evolution, 2024, vol. 14, issue 5, article number e11354, p. (2023: 0.864 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ece3.11354 Typ: ADCA
 • SZABÓ, Z. – HAMERLÍK, Ladislav – MAGYARI, Enikő Katalin. Two chironomid-inferred mean July air temperature reconstructions in the South Carpathian Mountains over the last 2000 years. In Holocene, 2024, vol. 34, iss., 18 pp. (2023: 0.779 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836241236353 Typ: ADCA