Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
 • BITUŠÍK, Peter – HAMERLÍK, Ladislav – WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta. O tatrzańskich stawach, rybach i zdrowym rozsądku. In Tatry TPN, 2022, vol 79, nr 1, p. 68-69. Typ: BEE
 • BONA, Martin – BLAŇAROVÁ, Lucia – STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – ČEPČEKOVÁ, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol., no., p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • ČERBA, Dubravka – HAMERLÍK, Ladislav. Fountains—Overlooked Small Water Bodies in the Urban Areas. In 978-3-030-86478-1 (eb). – 2022 : Springer Nature Switzerland AG, 2022, chapter 4, p.73-91. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86478-1_4 Typ: ABC
 • DIDYK, Yuliya**MANGOVÁ, BarbaraKRALJIK, JasnaSTANKO, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol., no., p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • HAMERLÍK, Ladislav – SILVA, Felipe Leno – MASSAFERRO, J.**. An illustrated guide of subfossil Chironomidae (Insecta: : Diptera) from waterbodies of Central America and the Yucatan Peninsula. In Journal of Paleolimnology, 2022, vol. iss., 58 pp. ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00225-6 Typ: ABA
 • HINKELMAN, Jan. Cuniculoblatta brevialata gen. et sp. n., the second case of brachyptery from Cretaceous North Myanmar amber. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss.1–6, p. 97–107. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0104 Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan. Mongolblatta sendii sp. n. (Mesoblattinidae) from North Myanmar amber links record to Laurasian sediments. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 81–96. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0105 Typ: ADCA
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika – FURKA, Daniel – FURKA, Samuel – SANTANA, Julio Ariel Duenas – RAVINGEROVÁ, Táňa – KLÖCKLEROVÁ, VandaŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol., no. 1, p. (online ahead of print. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8905283/pdf/11756_2021_Article_966.pdf Typ: ADDA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick-Borne infections in Central Europe : eo62. In Climate, Ticks and Disease. – GB : CAB International, 2022, p. 430-437. ISBN 978 1 78924 963 7. Dostupné na: https://doi.org/10.1079/9781789249637.0062 Typ: AECA
 • KLEPSATEL, Peter**GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of thermal biology, 2022, vol.103, january, article no. 103153, 9 pp. ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Typ: ADCA
 • LUO, Cihang** – BEUTEL, Rolf G. – ENGEL, Michael – LIANG, Kun – LI, Liqin – LI, Jiahao – XU, Chunpeng – VRŠANSKÝ, Peter – JARZEMBOWSKI, Edmund – WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Highly specialised basal ectobiid cockroaches (Blattaria: Blattoidea) were rare in Burmese amber. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 109–125. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0106 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Diverse Liberiblattinidae (Insecta: Blattaria) from Lebanese and North Myanmar amber document allometric modifications near lowest size limit. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 127–148. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0108 Typ: ADCA
 • STANKO, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠPITÁLSKA, Eva – KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol., no., p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADDA
 • ŠMÍDOVÁ, Lucia** – VIDLIČKA, Ľubomír – WEDMANN, Sonja. Appearance of the family Blaberidae (Insecta: Blattaria). In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 71–79. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0109 (VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II. VEGA 21/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia. [Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology]) Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter** – POSCHMANN, Markus J. – VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA