Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
 • ALMAZÁN, Consuelo – BONNET, Sarah – COTE, Martine – SLOVÁK, Mirko – PARK, Yoonseong – ŠIMO, Ladislav. A Versatile Model of Hard Tick Infestation on Laboratory Rabbits. In Journal of Visualized Experiments / JoVE journal, 2018, vol. 140, art. no. e57994, 7 pp. ISSN 1940-087X. Dostupné na internete: <https://www.jove.com/video/57994/a-versatile-model-of-hard-tick-infestation-on-laboratory-rabbits>. Typ: ADEA
 • ANTOLOVÁ, Daniela – ČABANOVÁ, Viktória – DERDÁKOVÁ, Markéta – LIČKOVÁ, Martina – MITERPÁKOVÁ, Martina – PAPAJOVÁ, Ingrid – PEŤKO, Branislav – SELYEMOVÁ, Diana – SLÁVIKOVÁ, Monika – ŠPITÁLSKA, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava – AUTORSKÝ KOLEKTÍV, 77 autorov. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (vydavateľ). Bratialava. 118 s. ISBN 978-80-8143-231-6. Typ: AGI
 • BAKOSS, P. – AWAD-MASALMEH, M. – RESCH, G. – JAREKOVÁ, J. – STANKO, Michal – PERŽELOVÁ, J. Human Mozdok leptospirosis first diagnosed by serum agglutinin-absorption test in the Slovak Republic. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2018, vol. 67, no. 3, p. 114-120. (0.373 – IF2017). ISSN 1210-7913. Typ: ADMA
 • BARÁKOVÁ, IvanaDERDÁKOVÁ, MarkétaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROSSO, Fausta – COLLINI, Margherita – ROSÀ, Roberto – TAGLIAPIETRA, V. – GIRARDI, Mateo – RAMPONI, Claudio – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, iss. 2, p. 164-170. (2.612 – IF2017). ISSN 1877-959X.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DA ROLD, Graziana – RAVAGNAN, Silvia – SOPPELSA, Fabio – PORCELLATO, Elena – SOPPELSA, Mauro – OBBER, Federica – CITTERIO, Carlo Vittorio – CARLIN, Sara – DANESI, Patrizia – MONTARSI, Fabrizio – CAPELLI, Gioia. Ticks are more suitable than red foxes for monitoring zoonotic tick-borne pathogens in northeastern Italy. In PARASITES & VECTORS. ISSN 1756-3305, 2018, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] HAN, Du-Gyeong – RYU, Ji-Hyoung – CHAE, Jeong-Byoung – KIM, Dong-Woo – KWON, Chan-Ho – CHOI, Kyoung-Seong. First report of Anaplasma phagocytophilum infection in Holstein cattle in the Republic of Korea. In ACTA TROPICA. ISSN 0001-706X, 2018, vol. 183, no., pp. 110-113., Registrované v: WOS

  [1.1] ROSA, Roberto – ANDREO, Veronica – TAGLIAPIETRA, Valentina – BARAKOVA, Ivana – ARNOLDI, Daniele – HAUFFE, Heidi Christine – MANICA, Mattia – ROSSO, Fausta – BLANAROVA, Lucia – BONA, Martin – DERDAKOVA, Marketa – HAMSIKOVA, Zuzana – KAZIMIROVA, Maria – KRALJIK, Jasna – KOCIANOVA, Elena – MAHRIKOVA, Lenka – MINICHOVA, Lenka – MOSANSKY, Ladislav – SLOVAK, Mirko – STANKO, Michal – SPITALSKA, Eva – DUCHEYNE, Els – NETELER, Markus – HUBALEK, Zdenek – RUDOLF, Ivo – VENCLIKOVA, Kristyna – SILAGHI, Cornelia – OVERZIER, Evelyn – FARKAS, Robert – FOLDVARI, Gabor – HORNOK, Sandor – TAKACS, Nora – RIZZOLI, Annapaola. Effect of Climate and Land Use on the Spatio-Temporal Variability of Tick-Borne Bacteria in Europe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. ISSN 1660-4601, 2018, vol. 15, no. 4, pp., Registrované v: WOS

 • BARTA, Marek – KAUTMANOVÁ, Ivona – ČIČKOVÁ, Helena – FERENČÍK, J. – FLORIÁN, Štepán – NOVOTNÝ, Július – KOZÁNEK, Milan. The potential of Beauveria bassiana inoculum formulated into a polymeric matrix for a microbial control of spruce bark beetle. In Biocontrol Science and Technology, 2018, vol. 28, no. 7, p. 718-735. (0.918 – IF2017). ISSN 0958-3157. Typ: ADCA
 • BARTA, Marek – KAUTMANOVÁ, Ivona – ČIČKOVÁ, Helena – FERENČÍK, J. – FLORIÁN, Štepán – NOVOTNÝ, Július – KOZÁNEK, Milan. Hypocrealean fungi associated with populations of Ips typographus in West Carpathians and selection of local Beauveria strains for effective bark beetle control. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 1, p. 53-65. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088.(ITMS 26220220087 : Vývoj metód ekologickej kontroly početnosti populácií vybraných druhov lesných škodcov a výskum vysokohorských ekosystémov.). Typ: ADDA
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – KAZIMÍROVÁ, Mária. Expression of interferon lambda-1 in different cell lines infected with tick-borne encephalitis virus. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 72. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože.. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.). Typ: AFL
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – KAZIMÍROVÁ, Mária. Expression of interferon lambda 1 in different cell lines infected with tick-borne encephalitis virus. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 72. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože). Typ: AFL
 • BAYARSAIKHAN, Ulziijargal – BUCSEK, Karol – BAE, Yang-Seop. A review of the genus Eugoa Walker (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini) in Cambodia, with the description of a new species. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4403, iss. 3, p. 469-494. (0.931 – IF2017). ISSN 1175-5334. Typ: ADCA
 • BAYARSAIKHAN, Ulziijargal – BUCSEK, Karol – BAE, Yang-Seop. A review of the genus Eugoa Walker (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini) in Cambodia, with the description of a new species. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4403, no. 3, p. 469-494. (0.931 – IF2017). ISSN 1175-5334. Typ: ADCA
 • BENOIT, Joshua B. – MICHALKOVÁ, Veronika – DIDION, Elise M. – XIAO, Yanyu – BAUMANN, Aaron A. – ATTARDO, Geoffrey M. – AKSOY, Serap. Rapid autophagic regression of the milk gland during involution is critical for maximizing tsetse viviparous reproductive output. In Plos Neglected Tropical Diseases : a peer -reviewed open-access journal published by the Public Library of Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, art. no. e0006204, 19 pp. (4.367 – IF2017). ISSN 1935-2735 ( electronic version).(VEGA 2/0119/16 : Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse). Typ: ADCA
 • BONNET, Sarah – KAZIMÍROVÁ, Mária – RICHARDSON, Jennifer – ŠIMO, Ladislav. Tick Saliva and Its Role in Pathogen Transmission. In Skin and Arthropod Vectors. – GB : Elsevier, 2018, p. 121- 192. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: ABA
 • BUCSEK, Karol – RINDOŠ, Michal. Description of a new species from the genus Eugoa Walker, 1858 (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae) from the Solomon Islands. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4504, no. 1, p. 135-137. (0.931 – IF2017). ISSN 1175-5334. Typ: ADCA
 • ČIČKOVÁ, Helena – KOZÁNEK, Milan – ŽITŇAN, DušanROLLER, Ladislav. Effects of γ radiation on the reproduction and enteroendocrine cells of the spruce bark beetle Ips typographus and prospects for its control. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 1, p. 67–75. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088.(ITMS 26220220087 : Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska. ITMS: 26240220044 (DEVAK) : Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji). Typ: ADDA
 • ČONDLOVÁ, Šárka – HORČIČKOVÁ, Michaela – SAK, Bohumil – KVĚTONOVÁ, Dana – HLÁSKOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Roman – STANKO, Michal – MCEVOY, John – KVÁČ, M. Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. In European journal of Protistology, 2018, vol. 63, p. 1-12. (2.430 – IF2017). ISSN 0932-4739. Typ: ADCA
 • DIDYK, Yu. M. – AKIMOV, I. Trichinella (Nematoda, Trichinellidae) amongst wild mammals in Ukraine. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 62. ISBN 978-80-972111-3-4. Typ: AFL
 • DIDYK, Yu. M.DERDÁKOVÁ, Markéta – ŠPITÁLSKA, Eva. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban parks of eastern Europe. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 45. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: AFL
 • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek. New records of Callopistromyia annulipes (Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Acta Universitatis Prešoviensis, Folia Oecologica, 2017, roč. 9, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
 • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB
 • ENGL, Tobias – MICHALKOVÁ, Veronika – WEISS, Brian L. – UZEL, Guler D. – TAKÁČ, Peter – MILLER, Wolfgang J. – ABD-ALLA, Adly M. M. – AKSOY, Serap – KALTENPOTH, Martin. Effect of antibiotic treatment and gamma-irradiation on cuticular hydrocarbon profiles and mate choice in tsetse flies (Glossina m. morsitans). In BMC Microbiology, 2018, vol. 18, suppl. 1, art. no. 145, p. 155-192. (2.829 – IF2017). ISSN 1471-2180.(APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]). Typ: ADCA
 • FRISOVÁ CHRISTOPHORYOVÁ, Jana – VIDLIČKA, Ľubomír – KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. New cases of phoresy of Lamprochernes nodosus (Pseudoscorpiones: Chernetidae) on Diptera observed in Slovakia. In Biharean Biologist, 2018, vol. 12, iss. 2, art. no. e182201, p. 114-115. (0.160 – IF2017). ISSN 1843-5637.(VEGA 1/0191/15 : Riešenie taxonomických problémov vybraných čeľadí šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Európy s využitím sekvenačných dát a karyológie). Typ: ADMA
 • FRISOVÁ CHRISTOPHORYOVÁ, Jana – VIDLIČKA, Ľubomír – KAUTMAN, Václav – KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. First record of neotropical genus Semeiochernes Beier, 1932 in Ecuador (Pseudoscorpiones, Chernetidae) : Scientific note. In Spixiana : Zeitschrift für Zoologie, 2018, vol. 41, no. 1, p. 26. (0.375 – IF2017). ISSN 0341-8391.(VEGA 1/0191/15 : Riešenie taxonomických problémov vybraných čeľadí šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Európy s využitím sekvenačných dát a karyológie). Typ: ADMA
 • GÁLIKOVÁ, ZuzanaROLLER, LadislavPILLEROVÁ, Miriam – REZÁKOVÁ, Simona – LEVARSKI, Z. – STUCHLÍK, Stanislav – ŽITŇAN, Dušan. Analýza expresie neuropeptidov ITP a ITPL a ich receptorov u priadky morušovej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 134. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • GÁLIKOVÁ, ZuzanaROLLER, LadislavPILLEROVÁ, MiriamŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of ITP and ITPL receptors and identification of the promoter regulatory region for the ITP in silkworm Bombyx mori. In The 10th International Workshop on "Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera" August 19-25, 2018, Orthodox Academy of Crete Kolympari, Crete, Greece.// Program, Abstracts, Participants, Presenting Authors. 123 pp. – Greece : Orthodox Academy of Crete Kolympari, Crete, Greece, 2018. – Crete, Greece : Orthodox Academy of Crete Kolympari, Crete, Greece, 2018, p. 95. Dostupné na internete: <https://web.uri.edu/lepidoptera/>. Typ: AFG
 • GÁLIKOVÁ, ZuzanaROLLER, LadislavPILLEROVÁ, MiriamŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of ITP and ITPL receptors and identification of the promoter regulatory region for the ITP in the silkworm Bombyx mori. In The 10th lnternational Workshop on "Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera" : Program, Abstracts, Participants, Presenting Authors. – Kolympari , Crete, Greece : Orthodox Academy of Crete, 2018, p. 95.(AAPVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori). VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. ITMS-26240220044 : Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom.). Typ: AFG
 • HAJNALOVÁ, Mária – BIELICHOVÁ, Zora – RAJTÁR, Ján – KRČOVÁ, Denisa – ČEJKA, Tomáš – ŠUSTEK, Zbyšek – MIHÁLYIOVÁ, Jana. A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. In Interdisciplinaria archaeologica, 2018, vol. 9, no. 1, p. 43-69. ISSN 1804-848X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: ADEB
 • HAMŠÍKOVÁ, Z. – SILAGHI, Cornelia – SPRONG, H. – TAKUMI, K. – RUDOLF, Ivo – VENCLÍKOVÁ, Kristýna – KAZIMÍROVÁ, Mária. Genetic diversity of Anaplasma phagocytophilum in questing Ixodes ricinus ticks in different habitat types of Slovakia, Germany and the Czech republic. : poster. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 43-44. ISBN 978-80-972111-3-4. Typ: AFH
 • HEGLASOVÁ, Ivana – VÍCHOVÁ, Bronislava – KRALJIK, Jasna – MOŠANSKÝ, Ladislav – MIKLISOVÁ, Dana – STANKO, Michal. Molecular evidence and diversity of the spotted-fever group Rickettsia spp. in small mammals from natural, suburban and urban areas of Eastern Slovakia. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, iss. 6, p. 1400-1406. (2.612 – IF2017). ISSN 1877-959X.(Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0126/16 : The research of structure and dynamics of montane type natural foci of tick borne pathogens. APVV-15-0134 : GEDIMEP – Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
 • HEGLASOVÁ, Ivana – VÍCHOVÁ, Bronislava – KRALJIK, JasnaSTANKO, Michal. Rickettsia spp. in ixodid ticks in rural, suburban and urban habitats of Eastern Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. – 24. november 2018, Zvolen. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s.44. ISBN 978-80-228-3112-3.(VEGA 2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov. Zoológia 2018 : vedecký kongres). Typ: AFL
 • HOI, Herbert – DAROLOVÁ, AlžbetaKRIŠTOFÍK, Ján – HOI, Christine. The effect of the ectoparasite Carnus hemapterus on immune defence, condition, and health of nestling European Bee-eaters. In Journal of Ornithology, 2018, vol. 159, iss. 1, p. 291–302. (1.954 – IF2017). ISSN 0021-8375.(VEGA 2/0137/13 : Vplyv experimentálnych manipulácii jedincov hematofágneho ektoparazita). Typ: ADCA
 • HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – BARTÍKOVÁ, Pavlína – SLOVÁK, MirkoKAZIMÍROVÁ, Mária. Ixodid tick salivary gland extracts suppress human transforming growth factor-β1 triggered signalling pathways in cervical carcinoma cells. In Biologia, 2018, vol. 73, iss. 11, p. 1109-1122. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0129-z>(VEGA 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok [Bioactive molecules in tick saliva and their exploitation in the regulation of cell processes in physiological and pathophysiological conditions]. APVV-0737-12 : BIOFARTIS – Biologický význam a farmakologické vlastnosti bioaktívnych proteínov v slinách kliešťov [BIOFARTIS – Biological significance and pharmacological features of bioactive proteins in tick saliva]). Typ: ADCA
 • CHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – VÁCLAV, RadovanVACULOVÁ, T. – MINICHOVÁ, Lenka – DERDÁKOVÁ, Markéta. Seasonal patterns in the prevalence and diversity of Tick-Borne Borrelia burgdorferi Sensu Lato, Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia spp. in an Urban temperate forest in South Western Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 15, iss. 5, art. no. 994, 19 pp. (2.145 – IF2017). ISSN 1661-7827.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov). Typ: ADCA
 • CHVOSTÁČ, Michal – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – MARGOS, G. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Genetic classification of Borrelia burgdorferi sensu lato in different study sites in Europe. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 57. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: AFL
 • KALÚZ, Stanislav – STARÝ, J. Two new species of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata) from Madagascar. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4378, no. 4, p. 249-262. (0.931 – IF2017). ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku). Typ: ADCA
 • KALÚZ, Stanislav – ERMILOV, Sergey G. A new species of the genus Neocunaxoides (Acari: Prostigmata: Cunaxidae) from Vietnam. In Biologia, 2018, vol. 73, iss. 12, p. 1223–1228. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088. Typ: ADCA
 • KALÚZ, Stanislav – LITERÁK, I. – KOLENČÍK, S. The chiggers (Acari: Trombiculidae) on wild birds in Honduras. In Folia Parasitologica, 2018, vol. 65, no., art. no. 017, 4 pp. (1.505 – IF2017). ISSN 0015-5683. Typ: ADCA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. – GB : Elsevier, 2018, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ABA
 • KAZIMÍROVÁ, MáriaHAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, Radoslav – SPRONG, Hein – FONVILLE, M. – SCHNITTGER, Leonhard – KOCIANOVÁ, Elena. Diverse tick-borne microorganisms identified in free-living ungulates in Slovakia. In Parasites & vectors, 2018, vol. 11, art. no. 495, 18 pp. (3.163 – IF2017). ISSN 1756-3305.(grant č. DO7RP-0014-11 : Biology and control of vector-borne infections in Europe. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. ITMS 26240220044 : Development of the diagnostic methods fot the detection of tick-borne pathogens and the techniques for the preparationof the vaccine development). Typ: ADMA
 • KMEŤ, Vladimír – ČUVALOVÁ, Anna – STANKO, Michal. Small mammals as sentinels of antimicrobial-resistant staphylococci. In Folia Microbiologica, 2018, vol. 63, no. 5, p. 665-668. (1.311 – IF2017). ISSN 0015-5632.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
 • KOKAVEC, Igor – NAVARA, Tomáš – BERACKO, Pavel – ROGÁNSKA, Alexandra – LÁNCZOS, Tomáš – ŠPORKA, Ferdinand. Effect of a series of reservoirs on the environmental conditions and non-insect benthic communities in Slovakia’s longest river. In Fundamental and Applied Limnology, 2018, vol. 191, no. 2, p. 123 – 142. (1.361 – IF2017). ISSN 1863-9135.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADCA
 • KRALJIK, Jasna – MOŠANSKÝ, Ladislav – KVIČEROVÁ, J. – MIKLISOVÁ, Dana – DERDÁKOVÁ, MarkétaSTANKO, Michal. Bartonella infection in communities of small mammals in Slovakia and Czech Republic. In XIIIth Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. – Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 70. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(APVV-15-0134 : GEDIMEP – Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich. Slovenské a české parazitologické dni). Typ: AFH
 • KRALJIK, JasnaKAUTMAN, MatejSTANKO, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta. The case report of the tick Rhipicephalus sanguineus s.l. infiltration in apartment situated in central Bratislava. : poster. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 51. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. APW-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektorníii prenášaných parazitov). Typ: AFL
 • KRNO, Iľja – BERACKO, Pavel – NAVARA, TomᚊPORKA, Ferdinand – MIŠÍKOVÁ-ELEXOVÁ, Elena. Changes in species composition of water insects during 25-year monitoring of the Danube floodplains affected by the Gabčíkovo waterworks. In Environmental Monitoring and Assessment, 2018, vol. 190, iss. 7, art. no. 412, 20 pp. (1.804 – IF2017). ISSN 0167-6369.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADCA
 • KÚDELOVÁ, Marcela – SLOVÁK, Mirko – KABÁT, Peter – DERKA, Tomáš – ŠTEVOVE, Babrbora – BOHUŠ, Mirko – VRBOVÁ, Michaela. A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica, 2018, vol. 62, no. 1, p. 98-103. (0.696 – IF2017). ISSN 0001-723X. Typ: ADDA
 • LIESKOVSKÁ, Natália – MINICHOVÁ, Lenka – ŠORF, Rastislav – GACÍKOVÁ, E. – VRBOVÁ, E.KAZIMÍROVÁ, Mária. Dogs as sentinels for distribution of spotted-fever group rickettsiae in Slovakia. In Travel medicine and infectious disease, 2018, vol. 26, p. 64-65. (4.450 – IF2017). ISSN 1477-8939.(APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami). Typ: ADCA
 • MÁCOVÁ, Anna – HOBLÍKOVÁ, Aneta – HYPŠA, Václav – STANKO, Michal – MARTINŮ, Jana – KVIČEROVÁ, J. Mysteries of host switching: Diversification and host specificity in rodent-coccidia associations. In Molecular Phylogenetics and Evolution, 2018, vol. 127, p. 179-189. (4.412 – IF2017). ISSN 1055-7903.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
 • MANGOVÁ, BarbaraDIDYK, Yu. M.RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta. Long-term monitoring of Borrelia burgdorferi s.l. infection in suburban forest in Košice, eastern Slovakia. : poster. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 48. ISBN 978-80-972111-3-4.(APW-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektorníii prenášaných parazitov. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).). Typ: AFL
 • MARCINKOWSKA, U. M – JASIENSKA, Grazyna – PROKOP, Pavol. A Comparison of Masculinity Facial Preference Among Naturally Cycling, Pregnant, Lactating, and Post-Menopausal Women. In Archives of Sexual Behavior, 2018, vol. 47, no. 5, p. 1367-1374. (3.223 – IF2017). ISSN 0004-0002. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] SHIRAZI, Talia N. – PUTS, David A. – ESCASA-DORNE, Michelle J. Filipino Women’s Preferences for Male Voice Pitch: Intra-Individual, Life History, and Hormonal Predictors. In Adaptive Human Behavior and Physiology, 2018-06-01, 4, 2, pp. 188-206., Registrované v: SCOPUS

 • MESCHT, Luther van der – WARBURTON, Elizabeth M. – KHOKHLOVA, I.S. – STANKO, Michal – VINARSKY, Maxim V. – KORALLO-VYNARSKAYA, Natalia P. – KRASNOV, B. R. Biogeography of parasite abundance: latitudinal gradient and distance decay of similarity in the abundance of fleas and mites, parasitic on small mammals in the Palearctic, at three spatial scales. In International Journal for Parasitology, 2018, vol. 48, no. 11, p. 857-866. (3.078 – IF2017). ISSN 0020-7519.(VEGA 2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.). Typ: ADCA
 • MTIEROVÁ, Zuzana – VÁCLAV, RadovanDIDYK, Y.MANGOVÁ, BarbaraRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDERDÁKOVÁ, Markéta. Importance of birds in the circulation of neuroinvasive strains of B. garinii : plenary presentation. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 16. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov). Typ: AFH
 • ÖZBEK, Hasan Hüseyin – MAŠÁN, Peter. A new species and subgenus of Pachylaelaps Berlese from Turkey (Acari: Pachylaelapidae). In ZOOTAXA, 2018, vol. 4418, iss. 5, p. 481-492,. (0.931 – IF2017). ISSN 1175-5334. Typ: ADCA
 • PAULAUSKAS, Algimantas – GALDIKAS, Matas – GALDIKAITE, E. – STANKO, Michal – KAHL, Olaf – KARBOWIAK, G. – RADZIJEVSKAJA, Jana. Microsatellite-based genetic diversity of Dermacentor reticulatus in Europe. In Infection Genetics and Evolution, 2018, vol. 66, p. 200-209. (2.545 – IF2017). ISSN 1567-1348. Typ: ADCA
 • PECINA, P. – VIDLIČKA, Ľubomír. Dĺžka kopulácie vybraných druhov švábov (Blattaria) z čeľadí Blaberidae a Blattidae : prednáška = Copulationlenght of selected species of cockroach (Blattaria) from families Blaberidae a Blattidae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 516-521. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AED
 • PROCHÁZKA, EmanuelMICHALKOVÁ, VeronikaDAUBNEROVÁ, IvanaROLLER, LadislavKLEPSATEL, PeterŽITŇAN, Dušan – TSIAMIS, George – TAKÁČ, Peter. Gene expression in reproductive organs of tsetse females – initial data in an approach to reduce fecundity. In BMC Microbiology, 2018, vol. 18, suppl. 1, art. no. 144, p. 183-292. (2.829 – IF2017). ISSN 1471-2180.(APW-15-0604 : Zníženie plodností a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.,. VEGA 2/0119/16 : Neuropeptidy regulujúce inerváciu pohlavných orgánov a sexuálne správanie bodaviek tsetse). Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol. Natural Selection Influences the Reactions of Children to Potentially Dangerous Animals. In Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2018, vol. 14, no. 4, p. 1397–1406. ISSN 1305-8215.(Grant č. 5/TU/2017 : Vplyv svadobného kŕmenia na reprodukčný úspech samíc lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis). KEGA: 001PU-4/2017 : Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry). Typ: ADCA
 • RADZIJEVSKAJA, Jana – KAMINSKIENÈ, Evelina – LIPATOVA, I. – MARDOSAITÈ-BUSAITIENÈ, Dalytè – BALČIAUSKAS, Linas – STANKO, Michal – PAULAUSKAS, Algimantas. Prevalence and diversity of rickettsia species in ectoparasites collected from small rodents in Lithuania. In Parasites & vectors, 2018, vol. 11, art. no. 375. (3.163 – IF2017). ISSN 1756-3305. Dostupné na internete: <https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-018-2947-9>(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.). Typ: ADMA
 • ROLLER, Ladislav – BEKE, Gábor – STANO, M. – DAUBNEROVÁ, Ivana – MIZOGUCHI, Akira – SATAKE, Honoo – TANAKA, Yoshiaki – KĽUČÁR, Ľuboš – ŽITŇAN, Dušan. BomBase: web atlas of the neuroendocrine system in the silkworm Bombyx mori. In The 10th lnternational Workshop on "Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera" : Program, Abstracts, Participants, Presenting Authors. – Kolympari , Crete, Greece : Orthodox Academy of Crete, 2018, p. 67.(APVV-0250-10 : Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori). VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. AAPVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. ITMS-26240220044 : Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom.). Typ: AFG
 • ROLLER, Ladislav – JURČÍK, M. – ŽITŇAN, Dušan. Identification and expression of glycoprotein hormones and insulin-like neuropeptides in Ixodes ricinus. : plenary presentation. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 21. ISBN 978-80-972111-3-4.(AAPVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori). VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov). Typ: AFH
 • ROSÀ, Roberto – ANDREO, Veronica – TAGLIAPIETRA, V. – BARÁKOVÁ, Ivana – ARNOLDI, Daniele – HAUFFE, H.C. – MANICA, M. – ROSSO, Fausta – BLAŇAROVÁ, Lucia – BONA, Martin – DERDÁKOVÁ, MarkétaHAMŠÍKOVÁ, Z.KAZIMÍROVÁ, MáriaKRALJIK, Jasna – KOCIANOVÁ, Elena – MAHRÍKOVÁ, Lenka – MINICHOVÁ, Lenka – MOŠANSKÝ, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – STANKO, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – DUCHEYNE, Els – NETELER, Markus – HUBÁLEK, Zdeněk – RUDOLF, Ivo – VENCLÍKOVÁ, Kristýna – SILAGHI, Cornelia – OVERZIER, E. – FARKAS, Robert – FÖLDVÁRI, Gabor – HORNOK, Sandor – TAKÁCS, Nóra – RIZZOLI, Annapaola. Effect of Climate and Land Use on the Spatio-Temporal Variability of Tick-Borne Bacteria in Europe. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 15, iss. 4, art. no. 732. (2.145 – IF2017). ISSN 1661-7827.(EDENext FP7-261504 : Biology and control of vector-borne infection). Typ: ADCA
 • SCOLARI, Francesca – ATTARDO, Geoffrey M. – AKSOY, Emre – WEISS, Brian L. – SAVINI, Grazia – TAKÁČ, Peter – ABD-ALLA, Adly M. M. – PARKER, Andrew Gordon – AKSOY, Serap – MALACRIDA, Anna R. Symbiotic microbes affect the expression of male reproductive genes in Glossina m. morsitans. In BMC Microbiology, 2018, vol. 18, suppl. 1, art. no. 169, p. 117-292. (2.829 – IF2017). ISSN 1471-2180. Typ: ADCA
 • SELYEMOVÁ, DianaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – ŠPITÁLSKA, Eva – CHVOSTÁČ, MichalKRALJIK, JasnaVACULOVÁ, T.DIDYK, Yu. M.DERDÁKOVÁ, Markéta. Circulation of tick-borne pathogens in urban park Malacky (western Slovakia). In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 50. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).). Typ: AFL
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – MIKLISOVÁ, Dana – KRALJIK, Jasna – HEGLASOVÁ, Ivana. Dlhodobý výskum prírodných ohnísk viacerých zoonóz v Slovenskom krase. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 199-200. ISBN 978-80-87189-24-5.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. Zoologické dny). Typ: AFG
 • STANKO, MichalKRALJIK, Jasna – BLAŇAROVÁ, Lucia – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana. Natural foci in towns on the model of Košice city agglomeration. In The 20th International Symposium Parasitic and Allergic arthropods – Medical and Sanitary Significance. – Janowiec nad Wisla : KOLIBER, 2018, p. 63. ISBN 978-83-60497-33-3.(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance). Typ: AFG
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – KRALJIK, Jasna – BLAŇAROVÁ, Lucia – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana. Structure of natural foci in towns on the model of Košice city agglomeration. : plenary presentation. In ŠPITÁLSKA, Eva. "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 14. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV -15-0134 : Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom.). Typ: AFH
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – KRALJIK, Jasna – BLAŇAROVÁ, Lucia – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana. Prírodné ohniská v našej blízkosti – na príklade komplexného výskumu Košíc. In Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. – 24. november 2018, Zvolen. – Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 98. ISBN 978-80-228-3112-3.(VEGA 2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV -15-0134 : Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. Zoológia 2018 : vedecký kongres). Typ: AFH
 • STENGER, Brianna L.S. – HORČIČKOVÁ, Michaela – CLARKE, Mark – KVÁČ, M. – ČONDLOVÁ, Šárka – KHAN, Eakalak – WINDMER, Giovanni – XIAO, Lihua – GIDDINGS, Catherine W. – PENNIL, Christopher – STANKO, Michal – SAK, Bohumil – MCEVOY, John. Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae. In Parasitology, 2018, vol. 145, no. 3, p. 326-334. (2.511 – IF2017). ISSN 0031-1820. Typ: ADCA
 • SURKOVA, Elena N. – KORALLO-VINARSKAYA, Natalia P. – VINARSKI, Maxim V. – STANKO, Michal – WARBURTON, Elizabeth M. – MESCHT, Luther van der – KHOKHLOVA, Irina S. – KRASNOV, B. R. Sexual size dimorphism and sex ratio in arthropod ectoparasites: contrasting patterns at different hierarchical scales. In International Journal for Parasitology, 2018, vol. 48, no. 12, p. 969-978. (3.078 – IF2017). ISSN 0020-7519.(VEGA 2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.). Typ: ADCA
 • ŠÁLEK, Martin – ZEMAN, Vít – VÁCLAV, Radovan. Habitat selection of an endangered European farmland bird, the Ortolan Bunting Emberiza hortulana, in two contrasting landscapes: implications for management. In Bird conservation international, 2018, vol._, iss. _, 15 pp. (1.493 – IF2017). ISSN 0959-2709. Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva – SPARAGANO, O. – STANKO, Michal – SCHWARZOVÁ, Katarína – ŠPITÁLSKY, Zdenko – ŠKULTÉTY, Ľudovít – FUMAČOVÁ HAVLÍKOVÁ, Sabina. Diversity of Coxiella-like and Francisella-like endosymbionts, and Rickettsia spp., Coxiella burnetii as pathogens in the tick populations of Slovakia, Central Europe. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, p. 1207-1211. (2.612 – IF2017). ISSN 1877-959X. Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – DERDÁKOVÁ, MarkétaVÁCLAV, Radovan. Haemosporidians in migratory and non-migratory birds in Slovakia. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 63. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: AFL
 • ŠPITÁLSKA, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – DERDÁKOVÁ, MarkétaVÁCLAV, Radovan. Haemosporidians in migratory and non-migratory birds in Slovakia. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 63. ISBN 978-80-972111-3-4.(APW-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektorníii prenášaných parazitov). Typ: AFL
 • "V. Labudove dni". Abstract book = "V. Labuda´s days". Abstract book. Eds.:Špitálska Eva, Špitalský Zdenko, Štefanidesová Katarína, Kazimírová Mária. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018. 78 s. ISBN 978-80-972111-3-4. Typ: FAI
 • ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – BRODŇANOVÁ, Mária – ŠPITÁLSKA, Eva – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Repellency of essential oils against Ixodes ricinus nymphs in three laboratory bioassays. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 60. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0106/16 : Vplyv vybraných sekundárnych rastlinných metabolitov (esenciálne oleje) na rickettsie a kliešte). Typ: AFL
 • ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – HOLÍKOVÁ, Viera – BARTÍKOVÁ, Pavlína – KAZIMÍROVÁ, Mária. Effect of ixodid tick salivary gland extracts on selected physiological and pathophysiological processes. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 71. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: AFL
 • ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – HOLÍKOVÁ, Viera – BARTÍKOVÁ, Pavlína – KAZIMÍROVÁ, Mária. Effect of ixodid tick salivary gland extracts on selected processes associated with transforming growth factor beta-1. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 70. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: AFL
 • ŠUSTEK, Zbyšek. Rozdiely v tolerancii dominantných druhov bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v západokarpatských smrekových porastoch k dôsledkom polomov a následným zásahom do poškodených porastov = Differences in tolerance of the dominant Carabid species (Coleoptera, Carabidae) in West Carpathian Norway spruce forests to windstorms and subsequent management of damaged stands. In Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství : sborník recenzovaných prací z mezinárodní konference konané 15.-16. února 2018 v Brně, Česká republika. – Brno, CZ : Mendelova Univerzita v Brne, Lesnická a dřevařská fakulta, 2018, s. 168 – 177. ISBN 978-80-88184-15-7.(Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství : Mezinárodní konference. VEGA 2/0101/14 : Krátkodobé a strednodobé výkyvy klimatických faktorov ako regulátor sukcesie taxocenóz bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rôzne narušených horských lesných ekosystémoch. VEGA 1/0370/18 : Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorologickým extrémom). Typ: AECA
 • ŠUSTEK, Zbyšek. Influence of the secondary tree vegetation on structure of Carabid communitues (Coleoptera, Carabidae) in a Central-European hrd-wood floodplain forest. In 25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV – 25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day : Zborník recenzovaných príspevkov – Proceedings of peer-reviewed contributions. Anežka Čelková editor. – Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 2018, p. 170-177. ISBN 978 – 80 – 89139 – 42 – 2.(VEGA 2/0101/14 : Krátkodobé a strednodobé výkyvy klimatických faktorov ako regulátor sukcesie taxocenóz bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v rôzne narušených horských lesných ekosystémoch. VEGA 1/0370/18 : Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorologickým extrémom). Typ: AFD
 • UZEL, Guler D. – PARKER, Andrew Gordon – VREYSEN, Marc J. B. – MACH, Robert L. – BOUYER, Jeremy – TAKÁČ, Peter – ABD-ALLA, Adly M. M. Impact of Glossina pallidipes salivary gland hypertrophy virus (GpSGHV) on a heterologous tsetse fly host, Glossina fuscipes fuscipes. In BMC Microbiology, 2018, vol. 18, suppl. 1, art. no. 161, p. 245-292. (2.829 – IF2017). ISSN 1471-2180. Typ: ADCA
 • VÁCLAV, Radovan – VALERA, Francisco. Host preference of a haematophagous avian ectoparasite: a micronutrient supplementation experiment to test an evolutionary trade-off. In Biological Journal of the Linnean Society : <a> journal of evolution, 2018, vol. 125, iss. 1, p. 171-183. (2.532 – IF2017). ISSN 0024-4066.(VEGA 2/0008/16 : Dôležitosť heterogenity reprodukčného biotopu pre reprodukčné investície a prežívanie). Typ: ADCA
 • VACULOVÁ, T. – SALLAY, Ballázs – DERDÁKOVÁ, MarkétaKRALJIK, JasnaCHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROLLER, LadislavRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Migration of Borrelia afzelii within Ixodes ricinus ticks and determination of critical period of tick blood feeding to establish B. Afzelii infection. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 68. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov). Typ: AFL
 • VACULOVÁ, T. – SALLAY, Ballázs – DERDÁKOVÁ, MarkétaKRALJIK, JasnaCHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROLLER, LadislavRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Migration of Borrelia afzelii within Ixodes ricinus ticks and determination of critical period of tick blood feeding to establish B. afzelii infection. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 68. ISBN 978-80-972111-3-4.(VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. APW-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektorníii prenášaných parazitov). Typ: AFL
 • VEIGA, Jesús – MARTÍNEZ-DE LA PUENTE, Josué – VÁCLAV, Radovan – FIGUEROLA, Jordi – VALERA, Francisco. Culicoides paolae and C. circumscriptus as potential vectors of avian haemosporidians in an arid ecosystem. In Parasites & vectors, 2018, vol. 11, p. 524. (3.163 – IF2017). ISSN 1756-3305. Typ: ADMA
 • VIDLIČKA, Ľubomír. Sieťokrídlovce (Neuroptera) Horšianskej doliny pri Leviciach a slaniska Bokroš pri Iži (západné Slovensko) = Neuropteras (Neuroptera) of Horša valley near Levice and salt meadow Bokroš near Iža (western Slovakia). In Naturae Tutela, 2018, roč. 22 č. 2, s. 231-236. ISSN 1336-7609.(VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku). Typ: ADFB
 • VÍCHOVÁ, Bronislava – MITERPÁKOVÁ, Martina – KONEVAL, Martina – BONA, Martin – KRALJIK, Jasna – ČABANOVÁ, Viktória – BLAŇAROVÁ, Lucia – HURNÍKOVÁ, Zuzana. Neglected intravascular pathogens of European red foxes (Vulpes vulpes) and the role of arthropod ectoparasites in their transmission. In XIII. Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. – Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 37-38. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(Vega č.2/0018/16 : Novo sa objavujúce závažné parazitárne a vektormi prenášané ochorenia psov, ich epidemiológia a diagnostika. Vega č. 2/0126/16 : The research of structure and dynamics of montane type natural foci of tick borne pathogens. Slovenské a české parazitologické dni). Typ: AFH
 • VÍCHOVÁ, Bronislava – SLÁVIKOVÁ, Monika – BLAŇAROVÁ, Lucia – ZUBRIKOVÁ, Dana – DERDÁKOVÁ, MarkétaSELYEMOVÁ, Diana – LIČKOVÁ, Martina. Prevalence of anti-TBEV antibodies in selected farms of Slovakia – preliminary review. In XIII. Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. – Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(Slovenské a české parazitologické dni). Typ: AFH
 • VLKOVÁ, Veronika – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – DERKA, Tomáš – KRNO, Iľja – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – NAVARA, Tomáš – ŠTANGLER, Andrej – ROGÁNSKA, Alexandra – GREGUŠOVÁ, Katka – CÍBIK, Jakub. Bentický život v pramennom toku: časovo-priestorové zmeny spoločenstva makrozoobentosu v pozdĺžnom profile pramenného toku. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 10. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • VRŠANSKÝ, Peter – BECHLY, Günter – ZHANG, Q. – JARZEMBOWSKI, Edmund A. – MLYNSKÝ, Tomáš – ŠMÍDOVÁ, Lucia – BARNA, Peter – KÚDELA, Matúš – ARISTOV, Danil – BIGALK, Sonia – KROGMANN, L. – LI, Liqin – ZHANG, Q. – ZHANG, Haichun – ELLENBERGER, Sieghard – MÜLLER, Patrick – GRÖHN, Carsten – XIA, Fangyuan – UEDA, K. – VĎAČNÝ, P. – VALAŠKA, Daniel – VRŠANSKÁ, Lucia – WANG, Bo. Batesian insect-insect mimicry-related explosive radiation of ancient alienopterid cockroaches. In Biologia, 2018, vol. 73, iss. 10, p. 987–1006. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0117-3#citeas>. Typ: ADCA
 • WIJNVELD, M. – KAZIMÍROVÁ, Mária – STANEK, G. In vitro feeding of Ixodes ricinus and Amblyomma variegatus ticks using silicon membranes. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 38. ISBN 978-80-972111-3-4. Typ: AFH
 • WILDRIDGE, D. – DAUBNEROVÁ, IvanaROLLER, Ladislav – ŽITŇAN, Dušan. Possible ETH role in regulation of juvenile hormone production in Bombyx mori. In The 10th lnternational Workshop on "Molecular Biology and Genetics of the Lepidoptera" : Program, Abstracts, Participants, Presenting Authors. – Kolympari , Crete, Greece : Orthodox Academy of Crete, 2018, p. 111.(AAPVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori). VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. ITMS-26240220044 : Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom.). Typ: AFG
 • ŽITŇAN, DušanDAUBNEROVÁ, IvanaROLLER, LadislavGÁLIKOVÁ, Zuzana – WILDRIDGE, David. Expression and functional characterization of neuropeptide receptors in Bombyx mori. In CECE 2018 Book of Abstracts. – Glasgow, 2018, p. 135 / 3C-S1. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/admin/Desktop/cece-2018-book-of-abstracts-4.pdf>(Conference of European Comparative Endocrinologists / CECE 2018 Glasgow. Conference of European Comparative Endocrinologists / CECE 2018 Glasgow). Typ: AFG
 • ŽITŇAN, DušanROLLER, LadislavDAUBNEROVÁ, IvanaHROMNÍKOVÁ, Dominika. Complex neuroendocrine networks in ticks. : plenary presentation. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 20. ISBN 978-80-972111-3-4.(AAPVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. ITMS-26240220044 : Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom.). Typ: AFH