Základné info

Chvostáč, Michal Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2607