Základné info

Sojka, Daniel RNDr., PhD.

vedecký pracovník