Základné info

Littera, Pavol Mgr., PhD.

vedecký pracovník