Základné info

Klöcklerová, Vanda Mgr., PhD.

vedecký pracovník