Základné info

Klöcklerová, Vanda Mgr.

odborný pracovník vo vede