Základné info

Navara, Tomáš RNDr., PhD.

vedecký pracovník