Základné info

Klepsatel, Peter Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: http://zoo.sav.sk/Drosophila