Publikačná činnosť

Didyk, Yuliya

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • DIDYK, Yuliya**MANGOVÁ, Barbara – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 – IF, Q3 – JCR, 0.34 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Typ: ADDA
  • CHVOSTÁČ, MichalDIDYK, Yuliya – HEPNER, S. – MARGOS, G. – FINGERLE, V. – STANKO, Michal – DERDÁKOVÁ, MarkétaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi s.l. and it´s genetic variability in five European countries. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023 / Abstract book, poster no., p18, p. 59. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: AFK
  • KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – MANGOVÁ, Barbara – PURGATOVÁ, Slávka – DIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, Mária**. Molecular characterisation of three Ixodes (Pholeoixodes) species (Ixodida, Ixodidae) and the first record of Ixodes (Pholeoixodes) kaiseri from Slovakia. In Zookeys, 2023, vol. 1158, no., p. 147–162. (2022: 1.3 – IF, Q2 – JCR, 0.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1313-2989. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/zookeys.1158.101936 Typ: ADCA
  • PURGATOVÁ, Slávka – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – SELYEMOVÁ, DianaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, MáriaMANGOVÁ, Barbara. Sympatric occurrence of five exophilic tick species in the Levice region (southwestern Slovakia) and their infection with tick-borne pathogens. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023 / Abstract book, poster no., p 25, p. 66. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: AFK
  • RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, Diana – KOČI, Juraj – CHVOSTÁČ, MichalMANGOVÁ, BarbaraDIDYK, YuliyaKAZIMÍROVÁ, MáriaMAHRÍKOVÁ, Lenka – KOLENČÍK, S. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Two decades of research on Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence and genetic variability in questing Ixodes ricinus ticks in Slovakia : P21. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 76. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII
  • SELYEMOVÁ, DianaMTIEROVÁ, ZuzanaRUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaCHVOSTÁČ, MichalMANGOVÁ, BarbaraDIDYK, Yuliya – ŠPITÁLSKA, Eva – ŠUJANOVÁ, AlžbetaVÁCLAV, RadovanDERDÁKOVÁ, Markéta. Involvement of birds in the circulation of wide range of tick-borne pathogens : P41. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease ITPD 2023 : Book of abstracts, s. 82. (International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023. VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2023) Typ: GII