Publikačná činnosť

Mangová, Barbara

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • SELYEMOVÁ, Diana** – ANTOLOVÁ, Daniela** – MANGOVÁ, Barbara – HALAPY, Júlia – LIČKOVÁ, Martina – FUMAČOVÁ, Sabina – SLÁVIKOVÁ, Monika – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDERDÁKOVÁ, Markéta. Cats as a sentinel species for human infectious diseases – toxoplasmosis, trichinellosis, and COVID-19. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100196. (2023: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100196 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska) Typ: ADMA