Projektová činnosť

Národné

HormMet – Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov
Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Nové regulátory metabolizmu drozofily
Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027