Kontaktné informácie

Adresa

Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovenská republika

Mapa prístupu

Otvoriť mapu na novej karte.
Otvoriť mapu na novej karte.
© Prispievatelia OpenStreetMap
Údaje sú dostupné pod licenciou Open Database Licence (link).

IČO, DIČ, IČ DPH

IČO: 00679097
DIČ: 2020 919 417
IČ DPH: Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0066 4896
SWIFT CODE: SPSRSKBA

Riaditeľ

Ing. Ladislav Roller, PhD.
Telefón: + 421 2 5930 2640, + 421 2 5930 2641
E-mail: ladislav.roller@savba.sk

Prvý zástupca riaditeľa

doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Telefón: + 421 2 5930 2640
E-mail: lubomir.vidlicka@savba.sk

Druhý zástupca riaditeľa

Sekretariát

Jana Kušnírová
Telefón: + 421 2 5930 2602
E-mail: jana.kusnirova@savba.sk