Základné info

Klepsatel, Peter Mgr., PhD

vedecký pracovník