Základné info

Klepsatel, Peter Mgr., PhD

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: http://zoo.sav.sk/Drosophila