Základné info

Kokavec, Igor Mgr.

vedecko technický pracovník