Základné info

Mangová, Barbara Mgr., PhD.

vedecký pracovník