Publikačná činnosť

Gáliková, Martina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • KLEPSATEL, Peter**GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of thermal biology, 2022, vol.103, january, article no. 103153, 9 pp. (2021: 0.644 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Typ: ADCA