Projektová činnosť

Národné

Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017