Kontaktné informácie

Adresa

Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 06 SR

Mapa prístupu


 

IČO,  DIČ

679097
2020919417

Bankové spojenie

Štátna pokladnica
Radlinského 32
Bratislava
810 05 SR
Číslo účtu: 7000001937/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 00700000 1937
SWIFT CODE: SUBASKBX

Riaditeľ

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. 
Telefón: + 421 2 5930 2641
E-mail: dusan.zitnan@savba.sk

Zástupca riaditeľa

Ing. Ladislav Roller, CSc.
Telefón: + 421 2 5930 2640
E-mail: ladislav.roller@savba.sk

Sekretariát

Jana Červenková
Telefón: + 421 2 5930 2602
Fax:   + 421 2 5930 2646
E-mail: janka.cervenkova@savba.sk