Kontaktné informácie

Adresa

Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovenská republika

Mapa prístupu


 

IČO, DIČ, DIČ DPH

IČO: 00679097
DIČ: 2020 919 417
DIČ DPH: Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Slovenská republika
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0059 9262
SWIFT CODE: SPSRSKBA

Riaditeľ

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. 
Telefón: + 421 2 5930 2641
E-mail: dusan.zitnan@savba.sk

Zástupca riaditeľa

Ing. Ladislav Roller, CSc.
Telefón: + 421 2 5930 2640
E-mail: ladislav.roller@savba.sk

Sekretariát

Eva Vráblová
Telefón: + 421 2 5930 2602
Fax:   + 421 2 5930 2646
E-mail: eva.vrablova@savba.sk