Základné info

Semelbauer, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník