Základné info

Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2624