Základné info

Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.

vedúci oddelenia, vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2601
Fax: 02/5930 2646