Základné info

Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2640