Základné info

Takáč, Peter RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2642
Fax: 02/59302646