Základné info

Mašán, Peter RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2620