Základné info

Krištofík, Ján RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2616
Fax: 02/59302646